• Call us: +(90) 850 885 20 80
 • info@aynokom.com

Kocaeli University

Search

Kocaeli University

kocaeli_cover

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Bugün bünyesinde 14 fakülte, 6 yüksekokul, 21 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve devlet konservatuvarı bulunmaktadır. Ayrıca 13 araştırma ve uygulama merkezi ile 28 araştırma ve uygulama birimimiz vardır.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlemekte olan üniversitemiz 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA) üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartlarını sağlamış ve 2006 yılında da Magna Charta Universitatum bildirgesini imzalamıştır. Erasmus Programı’yla yurtdışı öğrenci-öğretim üyesi değişimi yapılmaktadır. AKTS Etiketini aldığımız 2013-2016 yılları arasında, öğrencilerimiz eğitimleri sırasında Türkiye içinde olduğu gibi yurtdışında da Avrupa’nın AKTS Etiketi almış olan herhangi bir üniversitesine yatay geçiş müracaatı yapabilecekler ve Avrupa’da bu üniversiteden mezun olabileceklerdir. Ayrıca AKTS Etiketi’nin öğretim üyelerini de akredite eden avantajları sayesinde yurt dışında sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilme olanakları olacaktır.

Eylül 2015 itibariyle, 2061 akademik personel (244 Profesör, 201 Doçent, 487 Yardımcı Doçent, 268 Öğretim Görevlisi, 166 okutman, 22 uzman 673 Araştırma Görevlisi) 1765 idari personeli vardır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı 81.877 ‘dir. Kocaeli Üniversitesi 14 Fakülte, 6 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma Merkezi ve 28 Araştırma Birimi ile Türk yüksek öğretim alanının yakın dönem kurulan üniversiteleri arasında önde gelen bir devlet üniversitesidir. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi bünyesinde TEKNOPARK, Teknoloji Transfer Ofisleri ve KOSGEB-TEKMER gibi teknoloji merkezleri barındırmaktadır.

KISA BİLGİLER

 • Üniversitemiz; 14 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 21 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama merkezi, 28 Araştırma ve Uygulama Birimi, ve 81.877 öğrencisi (2015-2016 eğitim-öğretim yılı) ile eğitim öğretimine devam etmektedir.
 • Türkiye’de bir üniversite yerleşkesinin tamamı ilk defa projelendirilmiş, ilk 4 yılda açılışı yapılmış ve 8 yıl içinde bitirilmiştir.
 • Üniversitemizde ısıtma, sulama ve havalandırma gibi cihazlar otomasyona bağlı olup, yerleşke dışından da kumanda edilebilmektedir.
 • Umuttepe Yerleşkesi otomatik bahçe sulama sistemine sahiptir.
 • Türkiye’de ilk defa bizim üniversitemizde bir arıtma tesisi kurulmuştur.
 • Türkiye’nin en modern kongre ve kültür merkezlerinden biri Üniversitemize aittir.
 • Umuttepe Yerleşkesi’nin 800 dönümlük arazisi sit alanı içine girmektedir ve yakında burada arkeolojik çalışmalar başlayacaktır (Umuttepe Yerleşkesi’nin toplam alanı 6500 dönümdür. Sit alanı içerisine giren bölümde herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir).
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi depreme dayanıklı olarak yapılmış ve binada 250 sismik izolatör ve 2500 amortisör kullanılmıştır.
 • Türkiye’de engelli öğrencilerimiz için merdiven asansörler ilk defa Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi’nde kullanılmaktadır.
 • Türkiye’deki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından en modern ve donanımlıları Umuttepe yerleşkemiz içinde bulunmaktadır.
 • Umuttepe Yerleşkesi’ndeki sanat eserleri Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü tarafından uluslararası yarışmalar için yapılmıştır.
 • Umuttepe yerleşkemizdeki Atatürk Anıtı Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç. Nevzat Atalay tarafından planlanarak altı ay içinde bitirilmiştir. Ayrıca dekorasyon çalışmaları aynı fakülte tarafından yürütülmektedir.
 • Erasmus öğrencileri ve Öğretim Üyeleri için Anıtpark ve Umuttepe Yerleşkesi’nde misafirhanemiz mevcuttur.

Lisans

-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

-Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
-Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
-Endodonti
-Restoratif Diş Tedavisi
-Pedodonti
-Periodontoloji
-Protetik Diş Tedavisi
-Ortodonti

Özet Eğitim Bölümü

-Özet Eğitim

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

-Güzel Sanatlar Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-İngliz Dil Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü

-Okul öncesi eğitim
-Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

-Sosyal Bilgiler Eğitimi
-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
-Türkçe Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Eğitim Bilimleri Bölümü

-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.
-Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
-Eğitim Yönetimi A.B.D.
-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Eğitimi Bölümü

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Eğitimi

-Arkeoloji Bölümü
-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
-Biyoloji Bölümü
-Felsefe Bölümü
-Fizik Bölümü
-Kimya Bölümü
-Matematik Bölümü
-Tarih Bölümü
-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Fotoğraf Bölümü
-Geleneksel Türk Sanatları
-Grafik Bölümü
-Heykel Bölümü
-Müzik Bölümü
-Resim Bölümü
-Sahne Sanatları Bölümü
-Seramik Bölümü
-Temel Eğitim Bölümü

-Havacılık Yönetimi
-Uçak Elektrik-Elektronik
-Uçak Gövde-Motor Bakım

Özel Hukuku

-Medeni Hukuk
-Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
-Ticaret Hukuku
-İş ve Sosyel Güvenlik Hukuk
-Deniz Hukuku
-Roma Hukuku

Kamu Hukuku

-Anayasa Hukuku
-İdare Hukuku
-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
-Genel Kamu Hukuku
-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
-Hukuk Tarihi
-Mali Hukuku
-Milletlerarası Hukuk

-İşletme Bölümü
-İktisat Bölümü
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
-Uluslararası İlişkiler Bölümü
-Siyaset Bilimi ve Kamı Yönetimi Bölümü

-Gazetecilik
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-Radyo, Televizyon ve Sinema
-Görsel İletişim Tasarımı
-Reklamcılık

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

-Siyer-İ Nebî Ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

 1. Siyer-I Nebî Bilim Dalı
 2. İslam Tarihi Bilim Dalı

-Osmanli Türkçesi Ve İslamî Türk Edebiyati Anabilim Dali

 1. Osmanlı Türkçesi Bilim Dalı
 2. İslamî Türk Edebiyatı Bilim Dalı

-İslam Sanatlari Ve Dinî Musikî Anabilim Dali

 1. İslam Sanatları Bilim Dalı
 2. Dinî Mûsıkî Bilim Dalı

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

-İslam Felsefesi Anabilim Dali

 1. İslam Felsefesi Bilim Dalı
 2. Mantık Bilim Dalı
 3. Felsefe Tarihi Bilim Dalı

-Din Bilimleri Anabilim Dali

 1. Din Sosyolojisi Bilim Dalı
 2. Din Psikolojisi Bilim Dalı
 3. Din Felsefesi Bilim Dalı
 4. Din Eğitimi Bilim Dalı
 5. Dinler Tarihi Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Bölümü

-TEFSİR ANABİLİM DALI

 1. Kur’ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
 2. Tefsir Bilim Dalı

-HADİS ANABİLİM DALI

 1. Hadis İlimleri ve Usûlü Bilim Dalı
 2. Hadis Bilim Dalı

-FIKIH ANABİLİM DALI

 1. Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
 2. Fıkıh Bili m Dalı

-KELAM ve İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI

 1. Kelam Bilim Dalı
 2. İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı

-TASAVVUF ANABİLİM DALI
-ARAP DİLİ ve BELAGATI ANABİLİM DALI
-KUR’AN-I KERİM OKUMA ve KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

-Mimarlık
-İç Mimarlık
-Şehir ve Bölge Planlama
-Endüstriyel Tasar

-Bilgisayar Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Elektrik Mühendisliği
-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
-Harita Mühendisliği
-Jeofizik Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği
-Makine Mühendisliği
-Mekatronik Mühendisliği
-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-Öğretmenlik
-Spor Yöneticiliği
-Rekreasyon
-Antrenörlük

-Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
-Elektrik Eğitimi Bölümü
-Makine Eğtimi Bölümü

-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Biyomedikal Mühendisliği
-Enerji Sistemleri Mühendisliği
-Otomotiv Mühendisliği

Cerrahi Tıp Bilimleri

-Acil Tıp Anabilim Dalı
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
-Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
-Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
-Genel Cerrahi Anabilim Dalı
-Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
-Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
-Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D.
-Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
-Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
-Üroloji Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

-Adli Tıp Anabilim Dalı
-Aile Hekimliği Anabilim Dalı
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
-Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
-İç Hastalıkları Anabilim Dalı
-Kardiyoloji Anabilim Dalı
-Nöroloji Anabilim Dalı
-Nükleer Tıp Anabilim Dalı
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
-Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
-Radyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri

-Anatomi Anabilim Dalı
-Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A.D.
-Fizyoloji Anabilim Dalı
-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
-Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
-Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

-Bahçe Bitkileri Yetiş. ve Islahı
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Biyoloji
-Biyomedikal Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Elektrik Eğitimi
-Elektrik Mühendisliği
-Elektro-Optik Sistem Müh.
-Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
-Elektronik ve Haberleşme Müh.
-Endüstri Mühendisliği
-Enerji Sistemleri Mühendisliği
-Fizik
-Havacılık Bilimi ve Teknolojileri
-İlköğretim / Fen Bilgisi Öğr.
-İlköğretim / Matematik Öğr.
-İnşaat Mühendisliği
-İş Sağlığı ve Güvenliği
-Jeodezi ve Jeoinformasyon Müh.
-Jeofizik Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği
-Kimya
-Kimya Mühendisliği
-Makine Eğitimi
-Makine Mühendisliği
-Matematik
-Mekatronik Mühendisliği
-Metalurji ve Malzeme Müh.
-Mimarlık
-Otomotiv Mühendisliği
-Polimer Bilimi ve Teknolojisi
-Su Ürünleri

-Ruhsal Rehabilitasyon
-Anatomi
-Beden Eğitimi ve Spor
-Biyokimya
-Cerrahi Hast. Hemş.
-Çocuk Koruma
-Ebelik
-Farmakoloji
-Fizik T. Reh.
-Fizyoloji
-Halk Sağlığı
-Halk Sağlığı Hemş.
-Histoloji Emb.
-Kök Hücre
-Mikrobiyoloji
-Psikiyatri
-T.Acil Dur Y. ve Af T.
-Tıbbi Biyoloji
-T. Genetik M. Biyoloji
-Tıp Tarihi ve Etik
-Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı

İşletme Anabilim Dalı

-Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Tezli
-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Tezli
-Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Tezli
-İşletme Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)
-Otomotiv İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)
-E-İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz YLS) Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)
-İşletme İkinci Öğretim Ek Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)

İktisat Anabilim Dalı

-İktisat Politikası Yüksek Lisans Tezli
-İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Tezli
-İktisat Teorisi ve Tarihi Yüksek Lisans Tezli
-Ekonomi Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Tezli
-Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Tezli
-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme YLS Yüksek Lisans Tezli

-Arkeoloji Anabilim Dalı
-Batı Dilleri Ve Edebiyati Anabilim Dalı (İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezli)
-Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı (Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim)-Felsefe Anabilim Dalı
-Gazetecilik Anabilim Dalı
-Halkla İlişkiler Ve Tanitim Anabilim Dalı
-Heykel Anasanat Dalı
-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
-Özel Hukuk Anabilim Dalı
-İç Mimarlik Anasanat Dalı-İletişim Bilimleri Anabilim Dalı-İlköğretim Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Tezli)
-Müzik Anasanat Dalı (Performans Yüksek Lisans Tezli)
-Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı
-Resim Anasanat Dalı

 

 

 

Doktora

-Elektrik Eğitimi
-Elektronik ve Haberleşme Müh.
-Enerji Sistemleri Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Elektrik Mühendisliği
-Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
-Fizik
-İnşaat Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği
-Makine Mühendisliği
-Mekatronik Mühendisliği
-Kimya
-Makine Eğitimi
-Matematik
-Metalurji ve Malzeme Müh.
-Otomotiv Mühendisliği

-Anatomi
-Farmakoloji
-Tıbbi MikroBiyoloji

-Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı (Sosyal Politika Doktora)
-Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora)
-Felsefe Anabilim Dalı
-Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı
-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
-Özel Hukuk Anabilim Dalı
-İktisat Anabilim Dalı
-İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
-İşletme Anabilim Dalı

 

 1. Muhasebe ve Finansman Doktora
 2. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora
 3. Yönetim Organizasyon Doktora

 

Contact Details

Address: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, İzmit/KOCAELİ

Phone: +90 (262) 303 10 00

Email: kocaeliuniversitesi@hs01.kep.tr

FAX: +90 (262) 303 10 33

Translate »