• Call us: +(90) 850 885 20 80
 • info@aynokom.com

İstanbul Üniversitesi

Search

İstanbul Üniversitesi

İstanbul_Üniversitesi

LİSANS

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

-Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Spor Yöneticiliği Bölümü

 -Spor Yöneticiliği

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 -Antrenörlük Eğitimi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

-Ulaştırma ve Lojistik

Hemşirelikte Eğitim Bölümü

 -Hemşirelikte Eğitim

Hemşirelikte Yönetim Bölümü

 -Hemşirelikte Yönetim

Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü

 -Halk Sağlığı Hemşireliği

Ruh Sağlığı ve Psikşyatri Hemşireliği Bölümü

 -Ruh Sağlığı ve Psikşyatri Hemşireliği

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü

 -Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü

 -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bölümü

 -Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü

 -İç Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik Esasları Bölümü

 -Hemşirelik Esasları

Gerontoloji Bölümü

 -Gerontoloji

Odyoloji Bölümü

 -Odyoloji

Sosyal Hizmet Bölümü

 -Sosyal Hizmet

Sağlık Yönetimi Bölümü

 -Sağlık Yönetimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 -Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik Bölümü

 -Ebelik

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-Alman Dili Eğitimi
-Fransız Dil Eğitimi
-İngiliz Dil Eğitimi

Özel Eğitim Bölümü

-Görme Engelliler Eğitimi
-İşitme Engelliler Eğitimi
-Özel Yetenekliler Eğitimi
-Zihin Engelliler Eğitimi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 -Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü

-Okul Öncesi Eğitimi
-Sınıf Eğitimi

Matamatik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 -Matamatik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Eğitim Bilimleri Bölümü

-Eğitim Yöntemi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
-Rehberlik be Psikolojik Danışmanlık
-Eğitim Programları ve Öğretim
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 -İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İslam Tarih ve Sanatları Bölümü

-İslam Tarihi
-Türk Din Musikisi
-Türk İslam Eddebiyatı
-Türk İslam Sanatları Tarihi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

-Din Eğitimi
-Din Felsefesi
-Din Psikolojisi
-Din Sosyolojij
-Dinler Tarihi
-Felsefe tarihi
-İslam Felsefesi
-Mantık

Temel İslam Bilimleri Bölümü

-Arap Dil ve Belağatı
-Hadis
-İslam Hukuku
-İslam Mezhepkeri Tarihi
-Kelam
-Kur’an-ıKerim Okuma ve Kırrat İlimi
-Tasavvuf
-Tefsir

Yetiştiricilik Bölümü

-Yetiştiricilk
-Hastalıklar

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

 -Avlama ve İşleme Teknolojisi

Temel Bilimler Bölümü

-Deniz Biyolojisi
-İçsular Biyolojisi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

 -Radyo, Televizyon ve Sinema

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 -Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Gazetecillik Bölümü

 -Gazetecillik

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İşletme Bölümü

 -İşletme

Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler Bölümü

 -Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler

Besin/Gıda Hijyeni Teknolojisi Bölümü

-Besin Hijyeni Teknolojisi

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

-Hayavan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
-Zootekni

Klinik Bilimler Bölümü

-Cerrahi
-Doğum ve Jinekoloji
-Dölerme ve Sun’i Tohumlama
-İç Hastalıkları

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

-Farmakoıji ve Toksikoloji
-Mikrobiyolci-ji
-Parazitoloji
-Patoloji
-Virooloji

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

-Anatomi
-Biyokimya
-Fizyoloji
-Histoloji ve Embriyoloji
-Veteriner Hekimliği Tarih ve Deontoloji

İşletme Bölümü

 -İşletme

İnglizce İşletme Bölümü

 -İnglizce İşletme

Mühendislik Bilimleri Bölümü

 -Mühendislik Bilimleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü

 -Makine Mühendisliği

Maden Mühendisliği Bölümü

 -Maden Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Bölümü

-Kimya Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 -Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

 -Jeofizik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 -İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 -Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 -Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

 -Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Bölümü

 -Çevre Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

-Bilgisayar Mühendisliği

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

-Anatomi Anabilim Dalı
-Biyofizik Anabilim Dalı
-Biyoistatistik Anabilim Dalı
-Fizyoloji Anabilim Dalı
-Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
-Tibbi Biyokimya Anabilim Dalı
-Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı
-Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Mikoloji Bilim Dalı
└ Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı
└ Tıbbi Viroloji Bilim Dalı
-Tip Eğitimi Anabilim Dalı
-Tip Tarihi Ve Etik Anabilim Dali

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

-Acil Tıp Anabilim Dalı
-Adli Tıp Anabilim Dalı
-Aile Hekimliği Anabilim Dalı
-Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
└ Adolesan Bilim Dalı
└ Çocuk Acil Bilim Dalı
└ Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
└ Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı
└ Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
└ Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
└ Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
└ Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
└ Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
└ Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
└ Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
└ Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
└ Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
└ Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik İmmünoloji-Alerji Bilim Dalı
└ Genel Pediatri Bilim Dalı
└ Neonatoloji Bilim Dalı
└ Sosyal Pediatri Bilim Dalı
-Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
-Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
└ Veneroloji Bilim Dalı
-Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
└ Algoloji Bilim Dalı
└ Romatoloji Bilim Dalı
-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
└ İş Ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
└ İmmünoloji Ve Alerji Bilim Dalı
└ Yoğun Bakım Bilim Dalı
-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
└ Çevre Sağlığı Bilim Dalı
└ İş Ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
-İç Hastalıkları Anabilim Dalı
└ Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
└ Gastroenteroloji Bilim Dalı
└ Genel Dahiliye Bilim Dalı
└ Geriatri Bilim Dalı
└ Hematoloji Bilim Dalı
└ Nefroloji Bilim Dalı
└ Romatoloji Bilim Dalı
└ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
-Kardiyoloji Anabilim Dalı
-Nöroloji Anabilim Dalı
└ Algoloji Bilim Dalı
└ Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı
└ Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
└ Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
-Nükleer Tıp Anabilim Dalı
└ Radyofarması Bilim Dalı
-Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
-Radyoloji Anabilim Dalı
└ Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
└ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı
└ Nöroradyoloji Bilim Dalı
-Ruh Sağlğı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
└ Adli Psikiyatri Bilim Dalı
└ Geropsikiyatri Bilim Dalı
└ Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
-Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

-Ağiz, Yüz Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
-Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
└ Ağrı Bilim Dalı
└ Yoğun Bakım Bilim Dalı
-Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
-Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
└ Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
-Genel Cerrahi Anabilim Dalı
-Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
-Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
-Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
└ Genel Jinekoloji Ve Obstetrik Bilim Dalı
└ Jinekolojik-Onkoloji Bilim Dalı
└ Perinatoloji Bilim Dalı
└ Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Bilim Dalı
└ Ürojinekoloji Bilim Dalı
-Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
-Kulak Burun Ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
-Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
└ El Cerrahisi Bilim Dalı
-Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
└ El Cerrahisi Bilim Dalı
-Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı
└ Dermatopatoloji Bilim Dalı
└ Jinekopatoloji Bilim Dalı
└ Nöropatoloji Bilim Dalı
└ Pediatrik Patoloji Bilim Dalı
└ Sitopatoloji Bilim Dalı
-Üroloji Anabilim Dalı
└ Androloji Bilim Dalı

Temel Bilimler Bölümü

-Anatomi
-Biyokimya
-Farmakoloji
-Fizyoloji
-Histoloji ve Embriyoloji
-Mikrobiyoloji
-Patoloji
-Toplum Ağız Diş Sağlığı

Klinik Bilimler Bölümü

-Ağız, Diş-Çene Cerrahisi A.D.
-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD
-Diş Hastalıkları ve Tedavisi
-Endodonti ABD
-Oral İmplantoloji A.D.
-Ortodonti ABD
Pedodonti ABD
-Periodontoloji ABD
-Protetik Diş Tedavisi ABD

Farmasötik Toksikoloji Bölümü

 -Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Teknoloji Bölümü

-Farmasötik Teknoloji

Farmasötik Mikrobiyoloji Bölümü

-Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Kimya Bölümü

 -Farmasötik Kimya

Farmasötik Botanik Bölümü

 -Farmasötik Botanik

Farmakoloji Bölümü

-Farmakoloji

Farmakognozi Bölümü

-Farmakognozi

Biokimya Bölümü

 -Biokimya

Analitik Kimya Bölümü

 -Analitik Kimya

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 -Peyzaj Mimarlığı

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

-Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği Bölümü

 -Orman Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü

 -Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

Turizm İşletmeciliği Bölümü

 -Turizm İşletmeciliği

İşletme Bölümü

 -İşletme

Ekonometri Bölümü

 -Ekonometri

Maliye Bölümü

 -Maliye

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat Bölümü

 -İktisat

İnglizce İktisat Bölümü

 -İnglizce İktisat

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 -Moleküler Biyoloji ve Genetik

Matematik Bölümü

 -Matematik

Fizik Bölümü

 -Fizik

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 -Astronomi ve Uzay Bilimleri

Biyoloji Bölümü

 -Biyoloji

Dilbilim Bölümü

 -Dilbilim

Bilim Tarihi Bölümü

 -Bilim Tarihi

Müzecilik Bölümü

 -Müzecilik

Slav Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

 -Slav Dilleri ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

 -Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Çeviribilim

-Almanca Mütercim Tercümanlık
-Fransızca Mütercim Tercümanlık
-İngliizce Mütercim Tercümanlık

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

 -Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü

 -Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Psikoloji Bölümü

 -Psikoloji

Antropoloji Bölümü

 -Antropoloji

Sosyoloji Bölümü

 -Sosyoloji

Felsefe Bölümü

 -Felsefe

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 -Bilgi ve Belge Yönetimi

Sanat Tarihi Bölümü

 -Sanat Tarihi

Arkeoloji Bölümü

-Arkeoloji

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

-Latin Dili ve edebiyatı
-Hititoloji
-Eski Yunan Dili ve edebiyatı

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

-Fransız Dili ve edebiyatı
-İngliz Dili ve edebiyatı
-Alman Dili ve edebiyatı
-Amerikan Kültürü ve edebiyatı
-İtalyan Dili ve edebiyatı
-İspanyol Dili ve edebiyatı
-Çağdaş Yunan Dili ve edebiyatı

Doğu Dilleri ve Bölümü

-Arap Dili ve edebiyatı
-Çin Dili ve edbiyatı
-Fars Dili ve edebiyatı
-Urdu Dili ve edebiyatı
-Kore Dili ve edbiyatı

Coğrafya Bölümü

-Coğrafya

Tarih Bölümü

-Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Türk Dili ve Edebiyatı

Özel Hukuk Bölümü

-İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dali
-Medeni Hukuk Anabilim Dali
-Medeni Usul Ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dali
-Milletlerarasi Özel Hukuk Anabilim Dali
-Roma Hukuku Anabilim Dali
-Ticaret Hukuku Anabilim Dali
-Deniz Hukuku Anabilim Dali

Kamu Hukuku Bölümü

-Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dali
-Anayasa Hukuku Anabilim Dali
-Genel Kamu Hukuku Anabilim Dali
-Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Anabilim Dali
-İdare Hukuku Anabilim Dali
-Milletlerarasi Hukuk Anabilim Dali
-Mali Hukuk Anabilim Dali
-Hukuk Tarihi Anabilim Dali

 

 

LİSANSÜSTÜ

-Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
-Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

İkinci Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları (MBA-EMBA)

-Executive MBA
-Yönetici MBA
-Part-time MBA
-MBA (Türkçe)

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Uzmanlık Programları (MS)

 • MS İngilizce Programları:
  • Accounting and Auditing Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Finance Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • International Management Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Supply Chain Management Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • MS Türkçe Programları:
  • Endüstri İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Endüstri ve Sistem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Finans Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Gıda Sanayi Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • İşletmelerde Yönetim ve Strateji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Yöneticiliği

-Örgün Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans MBA

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-Denizel Çevre

 • Kıyı Mühendisliği
 • Kıyı Bölgeleri Yönetimi
 • Deniz ve Kıyı Koruma

-Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

 • Deniz Jeolojisi
 • Deniz Jeofiziği

-Deniz İşletmeciliği

 • Deniz Ekonomisi
 • Deniz Politikası

-Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi
-Kimyasal Oşinografi

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

-Alman Dili Eğitimi
-Fransız Dili Eğitimi
-İngiliz Dili Eğitimi

Özel Eğitim Anabilim Dalı

-Üstün Zekalılar Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

-Fen Bilgisi Eğitimi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

-Sosyal Bilgiler Eğitimi
-Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

-Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli
-Eğitimde Psikolojik Hizmetler Tezli

Temel Eğitim Anabilim Dalı

-Sınıf Öğretmenliği

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Anabilim Dalı

-Beden Eğitimi Öğretmenliği Tezsiz
-Coğrafya Öğretmenliği Tezsiz
-Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz
-Halkla İlişkiler Öğretmenliği  Tezsiz
-Gazetecilik Öğretmenliği Tezsiz
-İspanyol Dili Öğretmenliği Tezsiz
-Müzik Öğretmenliği Tezsiz
-Radyo ve TV Öğretmenliği Tezsiz
-Tarih Öğretmenliği Tezsiz
-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz
-Biyoloji Öğretmenliği  Tezsiz
-Fizik Öğretmenliği Tezsiz
-Kimya Öğretmenliği Tezsiz
-Matematik Öğretmenliği Tezsiz

İlköğretim Anabilim Dalı

-Fen Bilgisi Eğitim Tezli
-Sınıf Öğretmenliği Tezli
-Sosyal Bilgiler Eğitimi

Orman Fakültesi

-Orman Mühendisliği
-Orman Endüstri Mühendisliği
-Peyzaj Mimarlığı

Mühendislik Bilimleri Bölümü

-Mühendislik Bilimleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

-Moleküler Biyoloji ve Genetik

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Matematik Bölümü

-Matematik

Makine Mühendisliği

-Makine Mühendisliği

Maden Mühendisliği

-Maden Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

-Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

-Jeofizik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

-İnşaat Mühendisliği

Enformatik

-Enformatik
-Enformatik UE programı

Endüstri Mühendisliği

-Endüstri Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

-Çevre Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
-Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği

-Bilgisayar Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

-Astronomi ve Uzay Bilimleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

-Hastalıklar
-Yetiştiricilik

Su Ürünleri Temel Bilimler

-İç Sular Biyolojisi
-Deniz Biyolojisi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

-Avlama Teknolojisi
-İşleme Teknolojisi

Kimya Mühendisliği

-Temel İşlemler ve Termodinamik
-Proses ve Reaktör Tasarımı
-Kimyasal Teknolojiler

Kimya

-Analitik Kimya
-Anorganik Kimya
-Biyokimya
-Fiziksel Kimya
-Organik Kimya

Fizik

-Atom ve Molekül Fiziği
-Genel Fizik
-Katıhal Fiziği
-Matematiksel Fizik
-Nükleer Fizik
-Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Biyoloji

-Botanik
-Genel Biyoloji
-Hidrobiyoloji
-Radyobiyoloji
-Zooloji
-Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
-Moleküler Biyoloji

Kardiyoloji Enstitüsü

-Perfüzyon
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü

-Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Spor Bilimleri Fakültesi

-Hareket ve Antrenman Bilimleri
-Spor Yönetimi Bilimleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Ebelik Tezli ve Tezsiz
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
-Odyoloji
-Sağlık Ekonomisi
-Sağlık Politikaları Yönetimi (İngilizce)
-Sağlık Yönetimi Tezli ve Tezsiz
-Sosyal Hizmetler Tezli ve Tezsiz
 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

-Biyosağlık Bilişimi
-Deney Hayvanları Biyolojisi
-Elektro-Nöro-Fizyoloji
-Genetik
-İleri Nörolojik Bilim
-İmmunoloji
-Moleküler Tıp
-Sinirbilim 

Diş Hekimliği Fakültesi

-Ağız Diş Çene Hast ve Cerrahisi
-Diş Hastalıkları ve Tedavisi
-Oral Biyoloji
-Oral İmplantoloji
-Protetik Diş Tedavisi

Hemşirelik Fakültesi

-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
-Halk Sağlığı Hemşireliği
-Hemşirelik Esasları
-Hemşirelikte Eğitim
-Hemşirelikte Yönetim Tezli ve Tezsiz
-İç Hastalıkları Hemşireliği
-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

-Acil Pediatri
-Ana Çocuk Sağlığı
-Çocuk Beslenmesi
-Çocuk Metabolizması
-Çocuk Nefrolojisi
-Gelişim Nörolojisi
-Hematoloji Onkoloji
-İnfeksiyon Hastalıkları
-Neonatoloji
-Oksokoloji 

Onkoloji Enstitüsü

-Deneysel ve Moleküler Onkoloji
-Kanser Biyokimyası
-Kanser Epidemi ve Biyoistatistik
-Kanser Etyolojisi Kanser Genetiği
-Onkolojik Biyoloji ve İmmunoloji
-Onkolojik Sitoloji
-Psikososyal Onkoloji ve Eğitim
-Sağlık Fiziği
-Tıbbi Radyobiyoloji 

Eczacılık Fakültesi

-Analitik Kimya
-Biyokimya
-Farmakognozi
-Farmakoloji
-Farmasötik Botanik
-Farmasötik Kimya
-Farmasötik Mikrobiyoloji
-Farmasötik Teknoloji
-Farmasötik Toksikoloji
-Fitoterapi
-Genel Kimya
-İlaç Mühendisliği
-Kozmetoloji

Veteriner Fakültesi

-Anatomi
-Besin Hijyeni ve Teknolojisi
-Biyokimya
-Farmakoloji Toksikoloji
-Fizyoloji
-Hayvan Besleme
-Histoloji ve embriyoloji
-İç Hastalıkları
-Mikrobiyoloji
-Parazitoloji
-Zootekni

Tıp Fakültesi

-Biyoistatistik Ve Tip Bilişimi 
-Anatomi
-Beslenme (İç Hastaliklari) 
-Biyofizik 
-Biyokimya
-Beslenme (Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari) 
-Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon
-Fizyoloji 
-Halk Sağliği
-Histoloji Ve Embriyoloji 
-Nükleer Tip 
-Spor Hekimliği
-Tibbi Biyoloji
-Tibbi Ekoloji
-Tibbi Farmakoloji
-Tibbi Mikrobiyoloji
-Tip Tarihi Ve Etik 

Enstitü'ye Doğrudan Bağlı Programlar

-Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim
-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi
-Kadın Çalışmaları
-Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
-Sosyal Yapı Sosyal Değişme
-Müze Yönetimi
-Akdeniz Dünyası Araştırmaları
-Tedarik Zinciri Yönetimi
-Yükseköğretim Yönetimi
-Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
-İslam İktisadı ve Finansı

İklim Değişikliği Anabilim Dalı

-İklim Değişikliği

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı

-Avrasya Araştırmaları

Gazetecilik Anabilim Dalı

-Genel Gazetecilik
-İletişim Sosyolojisi

Türkiyat Araştirmaları Anabilim Dalı

-Türkiyat Araştirmaları

İstanbul Araştirmaları Anabilim Dalı

-İstanbul Araştirmaları

Avrupa Birliği Anabilim Dali

-Avrupa Birliği 

Tarih Anabilim Dali

-Eskiçağ Tarihi
-Ortaçağ Tarihi
-Yeniçağ Tarihi
-Yakınçağ Tarihi
-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
-Genel Türk Tarihi
-Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi

Müzikoloji Anabilim Dalı

-Müzikoloji

Sahne Sanatları Anasanat Dalı

-Opera/ Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Diploması
-Bale/ Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Diploması
-Tiyatro/ Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Diploması

Müzik Anasanat Dalı

-Piyano Sanat Dalı (Piyano)/ Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Diploması
-Yaylı Çalgılar Sanat Dalı/ Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Diploması
-Kompozisyon Sanat Dalı /Sanatta Yeterlik Diploması
-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı/ Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Diploması

İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

-İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

-İslam Tarihi Ve Sanatları

Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

-İslami Araştırmalar (İngilizce)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

-İslam Araştırmaları (Ed-Dirasatü’l-İslamiyye) (Arapça)

Radyo, Tv, Sinema Anabilim Dalı

-Radyo, Tv, Sinema

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı

-Kurumal İletişim
-Yeni Medya ve İletişim Yönetimi
-Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Yönetim Ve Strateji Anabilim Dalı

-Yönetim Ve Strateji

İşletme Anabilim Dali (Siyasal Bilgiler)

-Uluslararası İşletmecilik

Turizim İşletmeciliği Anabilim Dalı

-Turizim İşletmeciliği

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

-Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
-Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
-Ekonomi ve Yönetim
-Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları

Siyaset Bilimi Ve Uluslararasi İlişkiler Anabilim Dalı (Siyasal Bilgiler)

-Siyaset Bilimi Ve Uluslararasi İlişkiler

İşletme Anabilim Dalı (İşletme)

-Finans
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-İşletme Yönetimi ve Organizasyon
-Muhasebe
-Accounting Muhasebe (İngilizce)
-Pazarlama
-Üretim
-Örgütsel Davranış
-Sayısal Yöntemler
-İşletme Yönetimi (İngilizce)

Siyaset Bilimi Ve Uluslar Arası İlişkiler Anabilim Dalı (İktisat)

-Siyaset Bilimi Ve Uluslar Arası İlişkiler

İşletme Anabilim Dalı (İktisat)

-İşletme

Ekonometri Anabilim Dalı

-İstatistik

Maliye Anabilim Dalı

-Maliye
-Mali Hukuk

İngilizce İktisat Anabilim Dalı

-İngilizce İktisat

İktisat Anabilim Dalı

-İktisat Teorisi
-İktisat Politikası
-İktisat Tarihi
-Teknoloji ve Sanayi İktisadı
-İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

-Çalışma Ekonomisi
-Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları

Kamu Hukuku Anabilim Dalı

-Kamu Hukuku

Özel Hukuk Anabilim Dalı

-Özel Hukuk

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Anabilim Dalı

-Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım
-Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma (Yüksek Lisans)

Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Anabilim Dalı

-Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Anabilim

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

-Sanat Tarihi

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

-Bilim Tarihi

Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

-Bilgi Ve Belge Yönetimi

Felsefe Anabilim Dalı

-Felsefe

Psikoloji Anabilim Dalı

-Uygulamalı Psikoloji (Yüksek Lisans)
– Piskoloji

Sosyoloji Anabilim Dalı

-Sosyoloji

Coğrafya Anabilim Dalı

-Coğrafya

Antropoloji Anabilim Dalı

-Antropoloji

Arkeoloji Anabilim Dalı

-Klasik Arkeoloji
-Tarih Öncesi Arkeoloji
-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Çeviribilim Anabilim Dalı

-Çeviribilim

Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Anabilim Dalı

-Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
-Latin Dili ve Edebiyatı
-Hititoloji

Slav Dilleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

-Rus Dili ve Edebiyatı

Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

-Fars Dili ve Edebiyatı
-Arap Dili ve Edebiyatı
-Urdu Dili ve Edebiyatı

Batı Dilleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

-İngiliz Dili ve Edebiyatı
-Alman Dili ve Edebiyatı
-Fransız Dili ve Edebiyatı
-İspanyol Dili ve Edebiyatı
-İtalyan Dili ve Edebiyatı

Türk Dili Ve Edebiyati Anabilim Dalı

-Eski Türk Dili
-Yeni Türk Dili
-Eski Türk Edebiyatı
-Yeni Türk Edebiyatı
-Türk Halk Edebiyatı

-Türkiyat Araştırmaları Anabilim dalı

Prevantif Onkoloji

-Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik
-Psikososyal Onkoloji ve Eğitim

Klinik Onkoloji

-Onkolojik Sitoloji

Temel Onkoloji

-Deneysel ve Moleküler Onkoloji
-Kanser Biyokimyası
-Kanser Etyolojisi
-Kanser Genetiği
-Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji
-Tıbbi Radyobiyoloji

Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı Olan Programlar

-Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programları (İnglizce ve Türkçe )

İşletme İktisadı Enstitüsüne bağlı olan Programlar

-Muhasebe ve Denetim İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları (İnglizce ve Türkçe)

-Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
-Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
-Kalp Damar  Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
-Kardiyak Fizyoterapi Yüksek Lisans Eğitimi

-Ana / Çocuk Sağlığı
-Çocuk Nörolojisi
-Çocuk Beslenmesi
-Çocuk Metabolizması
-Tıbbi Genetik
-Oksoloji
-İnfeksiyon Hastalıkları
-Acil Pediatri
-Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

-İmmünoloji Anabilim Dalı
-Genetik Anabilim Dalı
-Moleküler Tıp Anabilim Dalı
-Sinirbilim Anabilim Dalı
-Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

Tarih Anabilim Dalı

-Ortaçağ Tarihi
-Yeniçağ Tarihi
-Yakınçağ Tarihi
-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
-Genel Türk Tarihi
-Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
-Avrupa Klasik Kültürler

-Fen Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı
-Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Programı
-Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı

Müzikoloji Anabilim Dalı

-Müzikoloji

Enstitü'ye Doğrudan Bağlı Programlar

-İslam İktisadı ve Finansı

Türkiyat Araştirmaları Anabilim Dalı

-Türkiyat Araştirmaları

Avrupa Birliği Anabilim Dalı

-Avrupa Birliği

İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

-İslam Tarihi Ve Sanatları

Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

-İslami Araştırmalar (İngilizce)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

-İslami Araştırmalar (Arapça)

Radyo, Tv, Sinema Anabilim Dalı

-Radyo, Tv, Sinema

Gazetecilik Anabilim Dalı

-Gazetecilik

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı

-Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

İşletme Anabilim Dalı (İşletme)

-Örgütsel Davranış
-Finans
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-İşletme Yönetimi ve Organizasyon
-Muhasebe
Pazarlama
Sayısal Yöntemler
Üretim

İşletme Anabilim Dali (Siyasal Bilgiler)

-Yönetim ve Strateji

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

-Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Turizim İşletmeciliği Anabilim Dalı

-Turizim İşletmeciliği

Siyaset Bilimi Ve Uluslar Arası İlişkiler Anabilim Dalı

-Siyaset Bilimi Ve Uluslar Arası İlişkiler

Ekonometri Anabilim Dalı

-Ekonometri

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

-Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

İşletme Anabilim Dalı (İktisat)

-İşletme

Maliye Anabilim Dalı

-Maliye

İktisat Anabilim Dalı

-İktisat

Kamu Hukuku Anabilim Dalı

-Kamu Hukuku

Özel Hukuk Anabilim Dalı

-Özel Hukuk

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Anabilim Dalı

-Koruma, Yenileme ve Restorasyon

Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Anabilim Dalı

-Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

-Bilim Tarihi

Felsefe Anabilim Dalı

-Felsefe

Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

-Bilgi Ve Belge Yönetimi

Psikoloji Anabilim Dalı

-Psikoloji

Sosyoloji Anabilim Dalı

-Sosyoloji

Antropoloji Anabilim Dalı

-Antropoloji

Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Anabilim Dalı

-Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
-Hititoloji
-Latin Dili ve Edebiyatı

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

-Sanat Tarihi

Arkeoloji Anabilim Dalı

-Klasik Arkeoloji
-Tarih Öncesi Arkeolojisi
-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Çeviribilim Anabilim Dalı

-Çeviribilim

Slav Dilleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

-Rus Dili ve Edebiyatı

Bati Dilleri Ve Edebiyatlari Anabilim Dali

-Alman Dili ve Edebiyatı
-Fransız Dili ve Edebiyatı
-İngiliz Dili ve Edebiyatı
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
-İspanyol Dili ve Edebiyatı
-İtalyan Dili ve Edebiyatı
-Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Doğu Dilleri Ve Edebiyatlari Anabilim Dali

-Arap Dili ve Edebiyatı
-Fars Dili ve Edebiyatı
-Urdu Dili ve Edebiyatı

Coğrafya Anabilim Dalı

-Coğrafya

Tarih Anabilim Dali

-Eskiçağ Tarihi
-Ortaçağ Tarihi
-Yeniçağ Tarihi
-Yakınçağ Tarihi
-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
-Genel Türk Tarihi
-Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi

Türk Dili Ve Edebiyati Anabilim Dali

-Eski Türk Dili
-Yeni Türk Dili
-Eski Türk Edebiyatı
-Yeni Türk Edebiyatı
-Türk Halk Edebiyatı

– Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

Kardiyoloji Enstitüsü

-Fizyoterapi Rehabilitasyon

Çocuk Sağlığı Ensitiüsü

-Sosyal Pediatri

Spor Bilimleri Fakültesi

-Hareket Antrenman Bilimleri
-Spor Yönetim Bilimleri

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araş Enstitüsü

-Genetik
-İleri Nörolojik Bilim
-İmmunoloji
-Moleküler Tıp

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Ebelik
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
-Odyoloji
-Sağlık Yönetimi
-Sosyal Hizmet

Onkoloji Enstitüsü

-Kanser Biyokimyası
-Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik
-Kanser Etyolojisi
-Kanser Genetiği
-Onkolojik Biyoloji ve İmmunoloji
-Onkolojik Sitoloji
-Sağlık Fiziği
-Tıbbi Radyobiyoloji
-Tümör Patolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi

-Ağız Diş Çene Hast ve Cerrahisi
-Ağız Diş Çene Radyolojisi
-Ağız Diş ve Çene Hastalıkları
-Diş Hastalıkları ve Tedavisi
-Endodonti
-Oral İmpnatoloji
-Ortodonti
-Pedodonti
-Periodontolji
-Protetik Diş Tedavisi

Eczacılık Fakültesi

-Analitik Kimya
-Biyokimya
-Farmakognozi
-Farmakoloji
-Farmasötik botanik
-Farmasötik Kimya
-Farmasotik Mikrobiyoloji
-Farmasötik Teknoloji
-Farmasötik Toksikoloji

Hemşirelik Fakültesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
-Halk Sağlığı Hemşireliği
-Hemşirelik Esasları
-Hemşirelikte Eğitim
-Hemşirelikte Yönetim
-İç Hastalıkları Hemşireliği
-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Veteriner Fakültesi

-Anatomi
-Besin Hijyeni ve Teknolojisi
-Biyokimya
-Cerrahi
-Doğum ve Jinekoloji
-Dölerme ve Suni Tohumlama
-Farmakoloji Toksikoloji
-Fizyoloji
-Hayvan Besleme
-Histoloji ve Embriyoloji
-İç Hastalıkları
-Mikrobiyoloji
-Parazitoloji
-Patoloji
-Viroloji
-Zootekni 

Tıp Fakültesi

-Anatomi  Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Beslenme (İç Hast.) Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Biyofizik Öğretim Üyeleri  Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Biyoistatistik Ve Tip Bil. Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Fiziksel Tip Ve Reh. Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Fizyoloji Doktora Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Halk Sağliği Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Histoloji Ve Embr. Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Nükleer Tip Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Tibbi Biyoloji Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Tibbi Ekoloji Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Tibbi Farmakoloji Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Mikrobiyoloji Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip
-Tip Tarihi Ve Etik Cerrahpaşa Tip ve İstanbul Tip

Prevantif Onkoloji

-Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik
-Kanser Biyokimyası
-Kanser Etyolojisi
-Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji
-Tıbbi Radyobiyoloji Tıbbi Radyofizik
-Tümör Patolojis
-Onkolojik Sitoloji
-Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik

Klinik Onkoloji

-Tümör Patolojisi
-Sitolojik Onkoloji

Temel Onkoloji

-Kanser Biyokimyası
-Kanser Etyolojisi
-Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji
-Tıbbi Radyobiyoloji
-Sağlık Fiziği
-Kanser Genetiği

-Kardiyak Fizyoterapi Doktora Eğitimi

-Bilgisayar Mühendisliği
-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
-Orman Mühendisliği
-Orman Endüstri Mühendisliği
-Peyzaj Mimarlığı
-Mühendislik Bilimleri
-İnşaat Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği
-Makine Mühendisliği
-Jeofizik Mühendisliği
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
-Biyomedikal Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
-Enformatik

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

-Fen Bilgisi Eğitimi

Temel Eğitim Anabilim Dalı

-Sınıf Öğretmenliği

Özel Eğitim Anabilim Dalı

-Üstün Zekalılar Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

-Alman Dili Eğitimi
-Fransız Dili Eğitimi
-İngiliz Dili Eğitimi

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

-Eğitim Yönetimi ve Denetimi
-Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

-Sosyal Bilgiler Eğitimi
-Türkçe Eğitimi

İlköğretim Anabilim Dalı

-Fen Bilgisi Eğitim Tezli
-Sınıf Öğretmenliği Tezli
-Sosyal Bilgiler Eğitimi

-Tıbbi Genetik ve Sosyal Pediatri

-İmmünoloji Anabilim Dalı
-Moleküler Tıp Anabilim Dalı
-Sinirbilim Anabilim Dalı
-Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Translate »