• Call us: +(90) 850 885 20 80
  • info@aynokom.com

Hacettepe Üniversitesi

Search

Hacettepe Üniversitesi

hacettepe-üni

General Introduction

Date of Establishment:
July 8, 1967 (Law No. 892)

Rector:
Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN

Language of Instruction:
Turkish / English / French / German

University Type:
State University

Settlement:
The faculties, institutes and vocational schools of our university are located in 5 campuses, Sıhhiye, Beytepe, Beşevler, Polatlı and Sincan. The main campus is located in the city center of Ankara, the Sanitary Campus is located on an area of 210.238 m2 and the Beytepe Campus is located on an area of 5.877.628 m2.

Distribution of University Units:
14 Faculties, 14 Institutes, 2 Colleges, 1 Conservatory, 5 Vocational Schools, 105 Research and Application Center.

Total Number of Students:
* 49582

Total Number of Academic Staff:
* 3638

Beginning and ending dates of student registrations:
The academic calendar containing the start and end dates of the Fall, Spring and Summer program registrations is determined by the decision of the University Senate for each academic year. This information can be learned from the Student Affairs Office.

* Information was obtained from the Statistical Office of Personnel Department of Hacettepe University on July 19, 2016.

hacettepe

Study Level

Undergraduate

-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
-Endodonti
-Periodontoloji
-Restoratif Diş Tedavisi
-Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
-Çocuk Diş Hekimliği
-Protetik Diş Tedavisi
-Ortodonti

-Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
-Eczacılık Teknolojisi Bölümü
-Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

-Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
-Antropoloji Bölümü
-Arkeoloji Bölümü
-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
-Felsefe Bölümü
-Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
-İngiliz Dilbilimi Bölümü
-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
-Mütercim Tercümanlık Bölümü:

  •         Almanca Mütercim Tercümanlık
  •         Fransızca Mütercim Tercümanlık
  •         İngilizce Mütercim Tercümanlık

-Psikoloji Bölümü
-Sanat Tarihi Bölümü
-Sosyoloji Bölümü
-Tarih Bölümü
-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
-Türk Halkbilimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
-Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
-İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Temel Eğitim Bölümü

-Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
-Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

-Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim Bölümü

-Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
-Özel Yetenekliler Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

-Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı
-Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
-Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
-Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı
-Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

  • Matematik Öğretmenliği Programı
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Eğitim Bilimleri Bölümü

-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
-Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
-Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-Fen Fakültesi Dekanlığı
-Aktüerya Bilimleri Bölümü
-Biyoloji Bölümü
-İstatistik Bölümü
-Kimya Bölümü
-Matematik Bölümü

-Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
-Grafik Bölümü
-Heykel Bölümü
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
-Resim Bölümü
-Seramik Bölümü

-Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

-Hukuk Fakültesi Dekanlığı
-Özel Hukuk Bölümü
-Kamu Hukuku Bölümü

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
-Aile ve Tüketici Bilimleri
-İktisat Bölümü
-İşletme Bölümü
-Maliye Bölümü
-Sağlık Yönetimi Bölümü
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
-Sosyal Hizmet Bölümü
-Uluslararası İlişkiler Bölümü

-İletişim Fakültesi Dekanlığı
-İletişim Bilimleri Bölümü
-Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

-Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
-Bilgisayar Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Elektrik – Elektronik Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
-Fizik Mühendisliği
-Geomatik Mühendisliği
-Gıda Mühendisliği
-İnşaat Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği

  •    Hidrojeoloji Mühendisliği

-Kimya Mühendisliği
-Maden Mühendisliği
-Makina Mühendisliği Bölümü

  •      Otomotiv Programı

-Nükleer Enerji Mühendisliği

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
-Beslenme ve Diyetetik Bölümü
-Çocuk Gelişimi Bölümü
-Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
-Ergoterapi Bölümü
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
-Odyoloji Bölümü

-Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
-Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
-Rekreasyon Bölümü

-Tıp Fakültesi Dekanlığı
-Temel Tıp Bilimleri Bölümü
-Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
-Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Graduate

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları

-Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları Tezsiz

Sağlık Bilişimi

-Sağlık Bilişimi Tezsiz

Eğitimde Bilişim Teknolojileri

-Eğitimde Bilişim Teknolojileri Tezsiz

Bilişim Sistemleri

-Yazılım Mühendisliği Tezsiz
-Bilişim Sistemleri Tezsiz
-Veri ve Bilgi Mühendisliği Tezsiz

Bilgi Güvenliği

-Bilgi Güvenliği Tezsiz

Bilgisayar Grafiği

-Bilgisayar Animasyonu Ve Oyun Teknolojileri Tezli ve Tezsiz

-Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans Programı
-İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
-Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans Programı
-Çocuk İstismarı ve İhmali Tezsiz Yüksek Lisans Programı
-Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Yüksek Lisans Programı

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programı
-Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Programı
-Eğitim Programları ve Öğretim Programı
-Eğitim Programları ve Öğretim Programı(Tezsiz)
-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Programı
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı(Tezsiz)
-Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği Programı(Tezsiz)
-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı
-İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Programı
-İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İlköğretim Programı
Okul Öncesi Eğitimi Programı
-Okul Öncesi Eğitimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Sınıf Öğretmenliği Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Alman Dili Eğitimi Programı
-Fransız Dili Eğitimi Programı
-İngiliz Dili Eğitimi Programı
-Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı
-Aktüerya Bilimleri Programı
-Bilgisayar Mühendisliği Programı
-Bilgisayar Mühendisliği Programı (İng.)
-Biyoteknoloji Programı
-Botanik Programı
-Ekoloji Programı
-Genel Biyoloji Programı
-Hidrobiyoloji Programı
-Moleküler Biyoloji Programı
-Uygulamalı Biyoloji Programı
-Zooloji Programı
-Biyomühendislik Programı
-Çevre Mühendisliği Programı
-Çevre Mühendisliği Programı (İng.)
-Elektrik Elektronik Mühendisligi Programı
-Endüstri Mühendisliği Programı
-Mühendislik Yönetimi Programı(Tezsiz/İ.Ö)
-Fizik Mühendisliği Programı
-Geomatik Mühendisliği Programı
-Gıda Mühendisligi Programı
-Gıda Mühendisliği Programı(Tezsiz)
-İstatistik Programı
-Jeoloji Mühendisligi(Hidrojeoloji Müh.) Programı
-Jeoloji Mühendisliği Programı
-Kimya Programı
-Kimya Mühendisliği Programı
-Maden Mühendisliği Program
-Makina Mühendisliği Programı
-Makina Mühendisliği Programı (İng.)
-Matematik Programı
-Nanoteknoloji ve Nanotıp Programı
-Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
-Temiz Tükenmez Enerjiler Programı
-İnşaat Mühendisliği Programı
-Adli Bilimler Programı
-Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Müh. Programı (Tezsiz/İ.Ö)
-Polimer Bilimi ve Teknolojisi Programı
-Afet Yönetim Mühendisliği (Tezsiz) Programı

-Dansçılık Programı
-Koreoloji Programı
-Grafik Programı
-Heykel Programı
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı
-Kompozisyon Programı
-Orkestra Şefliği Programı
-Opera Programı
-Gitar Programı
-Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Programı
-Piyano ve Arp Programı
-Resim Programı
-Seramik Programı
-Tiyatro Programı
-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı
-Yaylı Çalgılar Programı
-Geleneksel Türk Müzikleri Programı
-Müzik Teorileri Programı

-Pediatrik Onkoloji Programı
-Radyoterapi Fiziği Programı
-Kanser Epidemiyolojisi Programı
-Kanser Biyokimyası Programı
-Temel İmmünoloji Programı
-Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı

Klinik Nörolojik Bilimler Programı(Tezsiz)

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Programı(Tezsiz)

-Sosyal Araştırma Yöntemleri Programı
-Sosyal Araştırma Yöntemleri Programı (Tezsiz)
-Sosyal Araştırma Yöntemleri Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Nüfusbilim Programı
-Politika ve Strateji Çalışmaları Programı
-Politika ve Strateji Çalışmaları Programı (Tezsiz)

-Radyasyon Fizigi Programı(Tezsiz)

-Analitik Kimya Programı
-Anatomi Programı
-Beslenme Bilimleri Programı
-Beslenme ve Diyetetik Programı (Tezsiz)
-Diyetetik Programı
-Toplu Beslenme Sistemleri Programı
-Toplum Beslenmesi Programı
-Biyofizik Programı
-Biyoistatistik Programı
-Biyokimya Programı
-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı
-Özel Eğitim Programı
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Programı
-Eczacılık Temel Bilimleri Programı
-Ergoterapi Programı
-Farmakognozi Programı
-Farmakoloji Programı
-Farmasötik Biyoteknoloji Programı
-Farmasötik Botanik Programı
-Farmasötik Kimya Programı
-Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Programı
-Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Programı(Tezsiz)
-Farmasötik Teknoloji Programı
-Farmasötik Teknoloji Programı(Tezsiz)
-Kozmetoloji Programı
-Kozmetoloji Programı(Tezsiz)
-Farmasötik Toksikoloji Programı
-Fizyoloji Programı
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
-Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı
-Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Programı
-Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
-Protez-Ortez-Biomekanik Programı
-Spor Fizyoterapistliği Programı
-Halk Sağlığı Hemşireliği Programı
-Hemşirelik Esasları Programı
-Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programı
-İç Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Kök Hücre Programı
-Eğitim Odyolojisi Programı
-Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı
-Mikrobiyoloji Programı
-Psikiyatri Hemşireliği Programı
-Radyofarmasi Programı
-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı
-Tıbbi Biyoloji Programı
-Tıp Eğitimi Programı
-Beslenme ve Gıda Bilimleri Programı
-Halk Sağlığı Programı
-Halk Sağlığı Programı(Tezsiz)
-Sağlık Politikaları ve Yönetimi Programı
-Çevre Hekimliği Programı
-Epidemiyoloji Programı
-Sağlık Eğitimi Programı
-İş Sağlığı Programı
-Afetlerde Sağlık Yönetimi Programı
-Farmakoloji Programı
-Tıbbi Farmakoloji Programı
-Biyoinformatik Programı
-Klinik Eczacılık Programı
-Klinik Eczacılık Programı (Tezsiz)
-Dil ve Konuşma Terapisi
-Hastane Eczacılığı Programı (Tezsiz)
-İlaçta Ar-Ge Programı (Tezsiz)
-Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Programı (Tezsiz)

-Aile ve Tüketici Bilimleri Programı
-Aile ve Tüketici Bilimleri Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Alman Dilbilim Programı
-Alman Edebiyatı Programı
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı
-Antropoloji Programı
-Arkeoloji Programı
-Bilgi ve Belge Yönetimi Programı
-Felsefe Programı
-Fransız Dili ve Edebiyatı Programı
-İktisat Programı (İng.)
-Finansal Ekonomi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İktisat Programı
-İktisat Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İngiliz Dil Bilimi Programı
-İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
-İngiliz Kültür Araştırmaları Programı
-İnsan Hakları Programı
-İnsan Hakları Programı (Tezsiz)
-Finansal Yönetim Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İnsan Kaynakları Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İşletme Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Muhasebe-Finans Programı
-Pazarlama Programı
-Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı Programı
-Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Programı
-Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış Programı
-Bilişim Hukuku Programı
-Bilişim Hukuku Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Ekonomi ve Enerji Hukuku Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Kamu Hukuku Programı
-Maliye Programı
-Maliye Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı
-Müzikoloji Programı
-Genel Psikoloji Programı
-Klinik Psikoloji Programı
-Sağlık Yönetimi Programı
-Sağlık Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Sağlık Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö./U.E.)
-Sanat Tarihi Programı
-Kamu Yönetimi Programı
-Kamu Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Siyaset Bilimi Programı
-Siyaset Bilimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Sosyal Hizmet Programı
-Sosyal Hizmet Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı
-Sosyoloji Programı
-Tarih Programı
-Eski Türk Edebiyatı Programı
-Türk Dili Programı
-Yeni Türk Edebiyatı Programı
-Uluslararası İlişkiler Programı
-Uluslararası İlişkiler Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
-İletişim Bilimleri Programı
-Kültürel Çalışmalar ve Medya Programı
-Çağdaş Türk Lehçeleri Programı
-Türk Halk Bilimi Programı
-Özel Hukuk Programı
-Barış ve Çatışma Çalışmaları Programı
-Liderlik ve İş Etiği Programı
-Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Programı(Tezsiz/İ.Ö.)
-Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Programı(Tezsiz/İ.Ö./U.E)

-Türkiyat Araştırmaları Programı
-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı
-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)

Doctoral

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-Adolesan Sağlığı Doktora Programı
-Genetik Doktora Programı
-İmmünoloji Doktora Programı
-Moleküler Metabolizma Doktora Programı
-Sosyal Pediatri Doktora Programı

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programı
-Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Programı
-Eğitim Programları ve Öğretim Programı
-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Programı
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı
-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı
-İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Programı
-İlköğretim Programı
-Okul Öncesi Eğitimi Programı
-Alman Dili Eğitimi Programı
-Fransız Dili Eğitimi Programı
-İngiliz Dili Eğitimi Programı

-Aktüerya Bilimleri Programı
-Bilgisayar Mühendisliği Programı
-Bilgisayar Mühendisliği Programı (İng.)
-Biyoteknoloji Programı
-Botanik Programı
-Ekoloji Programı
-Genel Biyoloji Programı
-Hidrobiyoloji Programı
-Moleküler Biyoloji Programı
-Uygulamalı Biyoloji Programı
-Zooloji Programı
-Biyomühendislik Programı
-Çevre Mühendisliği Programı
-Çevre Mühendisliği Programı (İng.)
-Elektrik Elektronik Mühendisligi Programı
-Fizik Mühendisliği Programı
-Gıda Mühendisliği Programı
-İstatistik Programı
-Jeoloji Mühendisligi(Hidrojeoloji Müh.) Programı
-Jeoloji Mühendisliği Programı
-Kimya Programı
-Kimya Mühendisliği Programı
-Maden Mühendisliği Programı
-Makina Mühendisliği Programı (İng.)
-Matematik Programı
-Nanoteknoloji ve Nanotıp Programı
-Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
-Adli Bilimler Programı
-Polimer Bilimi ve Teknolojisi Programı

-Dansçılık Programı
-Grafik Programı
-Heykel Programı
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı
-Kompozisyon Programı
-Opera Programı
-Gitar Programı
-Piyano ve Arp Programı
-Resim Programı
-Seramik Programı
-Tiyatro Programı
-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı
-Yaylı Çalgılar Programı
-Müzik Teorileri Programı

-Radyoterapi Fiziği Programı
-Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı

-İleri Nörolojik Bilimler Programı
-Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Programı
-Temel Nörolojik Bilimler Programı (İng.)
-Nöro-Elektorofizyoloji Doktora Programı

-Sosyal Araştırma Yöntemleri Programı
-Nüfusbilim Programı
-Politika ve Strateji Çalışmaları Programı

-Cerrahi Programı
-Oral Diagnoz ve Radyoloji Programı
-Analitik Kimya Programı
-Anatomi Programı
-Beslenme ve Diyetetik Programı
-Biyofizik Programı
-Biyoistatistik Programı
-Biyokimya Programı
-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Tıp Etiği ve Tarihi Programı
-Tedavi Programı
-Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Programı
-Endodonti Programı
-Ergoterapi Programı
-Farmakognozi Programı
-Farmakoloji Programı
-Farmasötik Biyoteknoloji Programı
-Farmasötik Kimya Programı
-Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Programı
-Farmasötik Teknoloji Programı
-Farmasötik Toksikoloji Programı
-Fizyoloji Programı
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
-Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı
-Nöroloji Fizyoterapistliği Programı
-Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
-Protez-Ortez-Biomekanik Programı
-Spor Fizyoterapistliği Programı
-Halk Sağlığı Hemşireliği Programı
-Hemşirelik Esasları Programı
-Hemşirelik Esasları ve Yönetimi (Bütünleşik Doktora)
-Histoloji-Embriyoloji Programı
-İç Hastalıkları Hemşireliği Programı
-Kök Hücre Programı
-Eğitim Odyolojisi Programı
-Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı
-Mikrobiyoloji Programı
-Ortodonti Programı
-Pedodonti Programı
-Periodontoloji Programı
-İleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Programı
-Protez Programı
-Psikiyatri Hemşireliği Programı
-Radyofarmasi Programı
-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı
-Tıbbi Biyoloji Programı
-Tıp Eğitimi Programı
-Halk Sağlığı Programı
-Sağlık Politikaları ve Yönetimi Programı
-Epidemiyoloji Programı
-Sağlık Eğitimi Programı
-İş Sağlığı Programı
-Farmakoloji Programı
-Tıbbi Farmakoloji Programı
-Klinik Eczacılık Programı

-Aile ve Tüketici Bilimleri Programı
-Alman Dilbilim Programı
-Alman Edebiyatı Programı
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı
-Antropoloji Programı
-Arkeoloji Programı
-Bilgi ve Belge Yönetimi Programı
-Felsefe Programı
-Fransız Dili ve Edebiyatı Programı
-İktisat Programı (İng.)
-İktisat Programı
-İngiliz Dil Bilimi Programı
-İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
-İngiliz Kültür Araştırmaları Programı
-İnsan Hakları Programı
-İşletme Programı
-Kamu Hukuku Programı
-Maliye Programı
-Genel Psikoloji Programı
-Klinik Psikoloji Programı
-Sağlık Yönetimi Programı
-Sanat Tarihi Programı
-Kamu Yönetimi Programı
-Siyaset Bilimi Programı
-Sosyal Hizmet Programı
-Sosyoloji Programı
-Tarih Programı
-Eski Türk Edebiyatı Programı
-Türk Dili Programı
-Yeni Türk Edebiyatı Programı
-İletişim Bilimleri Programı
-Türk Halk Bilimi Programı
-Özel Hukuk Programı

-Türkiyat Araştırmaları Programı
-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı

Mission

The mission of Hacettepe University, as a research priority university, is to provide education in the light of universal values; Science, technology and arts, and to present the knowledge, service and technology that it produces to the benefit of society.

Vision

An inspiring world brand; Proud of being a student, a staff member and a graduate; Change and development is to be a leading university.

Core Values

Hacettepe University; Transparent and respectful to accountability principles, has a sustainable and strong financial structure, is fair to its employees and does not discriminate among its stakeholders, respects diversity, attaches importance to equity and loyalty, is ready to exceed the boundaries of duty definition, As a university producing added value, acts in accordance with the following basic principles.

Address: Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Ofisi (06800) Beytepe-ANKARA

Phone: 0090 305 50 50

Email: tanitim@hacettepe.edu.tr

Web:http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr

Translate »