• Call us: +(90) 850 885 20 80
 • info@aynokom.com

Ankara Üniversitesi

Search

Ankara Üniversitesi

ankara unı

Vision

To be an innovative university that conducts qualified research, uses its knowledge and skills for the benefit of mankind and the country, and makes a difference at a universal level and guides the future.

Mission

Ankara University, with the responsibility of being the first university of the Republic;
– to cultivate creative individuals who can think critically and solve problems, constantly renew themselves in the personal and professional field, sensitive to nature, respecting differences,
– to contribute to the universal level of knowledge and art, to take ethical values, conduct interdisciplinary research,
– tasked with providing services that contribute to the development and development of the city, which is sensitive to the problems of the country and considers the public interest, with social responsibility consciousness.

ANKARA UNIVERSITY – AMOUNT

ÖĞRENİM DURUMU SAYISI
ÖN LİSANS 6438
LİSANS 35968
YÜKSEK LİSANS 13820
DOKTORA 6234
TOPLAM 62460
CİNSİYET ERKEK KADIN
ÖN LİSANS 3067 3371
LİSANS 19255 16713
YÜKSEK LİSANS 7017 6803
DOKTORA 3034 3200
TOPLAM 32373 30087

Study Level

Undergraduate

Temel Bilimler Bölümü

-Temel Tip Bilimleri Anabilim Dalı

Klinik Bilimler Bölümü

-Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
-Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
-Endodonti Anabilim Dalı
-Ortodonti Anabilim Dalı
-Pedodonti Anabilim Dalı
-Periodontoloji Anabilim Dalı
-Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

-Antropoloji Bölümü
-Arkeoloji Bölümü
-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
-Coğrafya Bölümü
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
-Dilbilim Bölümü
-Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
-Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
-Felsefe Bölümü
-Halkbilim Bölümü
-Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
-Psikoloji Bölümü
-Sanat Tarihi Bölümü
-Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
-Sosyoloji Bölümü
-Tarih Bölümü
-Tiyatro Bölümü
-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Analitik Kimya AD
-Biyokimya AD
-Eczacılık İşletmeciliği AD
-Farmakognozi AD
-Farmakoloji AD
-Farmasötik Botanik AD
-Farmasötik Kimya AD
-Farmasötik Mikrobiyoloji AD
-Farmasötik Teknoloji AD
-Farmasötik Toksikoloji AD

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

-Güzel Sanatlar Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-Yabancı Diller Eğitimi

Özel Eğitim Bölümü

-Zihin Engelliler Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

-Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü

-Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
-Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
-Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Bilimleri Bölümü

-Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
-Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
-Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
-Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
-Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı

-Astronomi ve Uzay Bilimleri
-Biyoloji
-Biyoloji (İngilizce)
-Fizik
-İstatistik
-Kimya
-Kimya (İngilizce)
-Matematik

-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
-Müzecilik
-Temel Eğitim

Kamu Hukuku

-Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
-Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
-Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
-İdare Hukuku Anabilim Dalı
-Mali Hukuk Anabilim Dalı
-Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Özel Hukuk

-Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı
-Deniz Hukuku Anabilim Dalı
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
-Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı
-Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
-Medeni Hukuk Anabilim Dalı
-Roma Hukuku Anabilim Dalı
-Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
-Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

İslâm Tarihi ve Sanatları

-İslam Tarihi
-Türk İslam Sanatları Tarihi
-Türk İslam Edebiyatı
-Türk Din Musikisi

Felsefe ve Din Bilimleri

-Mantık
-Felsefe Tarihi
-İslam Felsefesi
-Din Felsefesi
-Dinler Tarihi
-Din Sosyolojisi
-Din Psikolojisi
-Din Eğitimi

Temel İslâm Bilimleri

-Tefsir
-Hadis
-İslam Hukuku
-Kelam
-İslam Mezhepleri Tarihi
-Tasavvuf
-Arap Dili ve Belagatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yaygın Din Öğretimi Ve Uygulamaları

-Din Hizmetlerinde Rehberlik ve Halkla İlişkiler
-Dini Hitabet
-Din Öğretimi Özel Yöntemleri
-Din Hizmetlerinde Yönetim ve Denetim

Dünya Dinleri Bölümü

-Hıristiyanlık Araştırmaları
-Yahudilik Araştırmaları
-Hint ve Uzak Doğu Dinleri Araştırmaları

İngilizce İlahiyat

-İngilizce İlahiyat

Uluslararasi İlahiyat Bölümü

-Uluslararası İlahiyat

İlahiyat Bölümü

-İlahiyat

-Gazetecilik
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-Radyo, Televizyon ve Sinema

-Bilgisayar Mühendisliği (Eng)
-Biyomedikal Mühendisliği(Eng)
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Eng)
-Enerji ve Malzeme Mühendisliği(Eng)
-Fizik Mühendisliği
-Gıda Mühendisliği
-Jeofizik Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği

-Beslenme ve Diyetlik Bölümü
-Çocuk Gelişimi Bölümü
-Ebelik Bölümü
-Hemşirelik Bölümü
-Odyoloji Bölümü
-Sağlık Yönetimi Bölümü
-Sosyal Hizmet Bölümü

-Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkil Bölümü
-İktisat Bölümü
-İşletme Bölümü
-Maliye Bölümü
-Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
-Uluslararasi İlişkiler Bölümü

-Antrenörlük Eğitimi Bölümü
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
-Spor Yöneticiliği Bölümü

Cerrahi Tip Bölümleri

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • Algoloji Bilim Dalı
 • Yoğun Bakım Bilim Dalı

-Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
-Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
-Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • Cerrahi Onkolojisi Bilim Dalı
 • Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı

-Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
-Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
-Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 • Obstetrik & Perinatoloji

-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 • Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

-Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

-Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 • El Cerrahisi Bilim Dalı

-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
-Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

 • Sitopatoloji Bilim Dalı

-Üroloji Anabilim Dalı

 • Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Dahili Tip Bölümleri

-Acil Tıp Anabilim Dalı
-Adli Tıp Anabilim Dalı
-Aile Hekimliği Anabilim Dalı
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı:

 • Çocuk Acil Bilim Dalı
 • Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
 • Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
 • Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı
 • Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 • Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
 • Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
 • Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı
 • Neonatoloji Bilim Dalı
 • Sosyal Pediatri Bilim Dalı

-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
-Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı:

 • Romatoloji Bilim Dalı (ftr)

-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı:

 • İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(GH)

-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
-İç Hastalıkları Anabilim Dalı:

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 • Fizyopatoloji Bilim Dalı
 • Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • Geriatri Bilim Dalı
 • Hematoloji Bilim Dalı
 • İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(İ.H)
 • Nefroloji Bilim Dalı
 • Romatoloji Bilim Dalı
 • Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
 • Yoğun Bakım Bilim Dalı

-Kardiyoloji Anabilim Dalı
-Nöroloji Anabilim Dalı
-Nükleer Tıp Anabilim Dalı
-Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
-Radyoloji Anabilim Dalı:

 • Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı:

 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

-Spor Hekimliği Anabilim Dalı
-Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Temel Tip Bölümleri

-Anatomi Anabilim Dalı
-Biyofizik Anabilim Dalı
-Biyoistatistik Anabilim Dalı
-Fizyoloji Anabilim Dalı
-Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
-Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı
-Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
-Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

-Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
-Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölüm
-Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

-Biyoistatistik Anabilim Dalı
-Genetik Anabilim Dalı
-Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
-Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
-Zootekni Anabilim Dalı

Klinik Bilimleri Bölümü

-Cerrahi Anabilim Dalı
-Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
-İç Hastalıkları Anabilim Dalı
-Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Temel Bilimler Bölümü

-Anatomi Anabilim Dalı
-Biyokimya Anabilim Dalı
-Fizyoloji Anabilim Dalı
-istoloji Embriyoloji Anabilim Dalı
-Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
-Parazitoloji Anabilim Dalı
-Patoloji Anabilim Dalı
-Viroloji Anabilim Dalı

-Bahçe Bitkileri
-Bitki Koruma
-Peyzaj Mimarlığı
-Su Ürünleri Mühendisliği (Eng)
-Programme of Fisheries and Aquaculture
-Süt Teknolojisi
-Tarım Ekonomisi
-Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
-Tarımsal Yapılar ve Sulama
-Tarla Bitkileri
-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
-Zootekni

Graduate

-Astronomi ve Uzay Bilimleri
-Bahçe Bitkileri
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bitki Koruma
-Biyoloji
-Elektrik-Elektronik Mühendisligi
-Enformatik
-Ev Ekonomisi
-Fizik
-Fizik Mühendisliği
-Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
-Gıda Mühendisliği
-İstatistik
-Jeofizik Mühendisliği
-Jeoloji Mühendisliği
-Kimya
-Kimya Mühendisliği
-Matematik
-Peyzaj Mimarlığı
-Su Ürünleri
-Süt Teknolojisi
-Tarım Ekonomisi
-Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
-Tarımsal Yapılar ve Sulama
-Tarla Bitkileri
-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
-Zootekni

-Adli Antropoloji-Tezli Yüksek Lisans
-Adli Bilişim-Tezli Yüksek Lisans
-Adli Biyoloji-Tezli Yüksek Lisans
-Adli Biyoloji-Tezsiz Yüksek Lisans
-Adli Genetik-Tezli Yüksek Lisans
-Adli Kimya ve Adli Toksikoloji-Tezli Yüksek Lisans
-Adli Psikoloji-Tezli Yüksek Lisans
-Fizik İncelemeler ve Kriminalistik-Tezli Yüksek Lisans
-Fizik İncelemeler ve Kriminalistik-Tezli Yüksek Lisans (II. Öğretim)
-Sağlık Hukuku-Tezli Yüksek Lisans

-Biyoinformatik
-Sosyoekonomik
-Temel Biyoteknoloji

Temel Eğitim Anabilim Dalı

-Okul Öncesi Eğitim Tezli Program
-Yaratıcı Drama Eğitimi Tezli ve Tezsiz Program

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

-Sosyal Bilgiler Tezli Program
-Türkçe Eğitimi Tezli Program

Özel Eğitim Anabilim Dalı

-Özel Eğitim Tezli Program

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Tezli Program

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

-Güzel Sanatlar Eğitimi Tezli Program

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

-Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans
-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı
-Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
-Eğitim Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı
-Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı
-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
-Eğitim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Temel Hepatoloji

Disiplinlerarası Hepatoloji Anabilim Dalı

-Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

-Kök Hücre Enstitüsü Tezli ve Tezsiz Program

Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı

-Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Türkçe)

Medikal Fizik Anabilim Dalı

-Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
-Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

• Adli Antropoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Adli Bilişim (Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim)
• Adli Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Adli Biyoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Adli Genetik (Tezli Yüksek Lisans)
• Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Adli Psikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Analitik Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
• Analitik Kimya (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
• Analitik Kimya (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Anatomi (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
• Anatomi (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Tezli Yüksek Lisans)
• Beden Eğitimi ve Spor (Tezli Yüksek Lisans) (Eng)
• Beslenme ve Diyetetik (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyofarmasötik-Farmakokinetik (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyofarmasötik-Farmakokinetik (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Biyofizik (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyoistatistik (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyoistatistik (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyokimya (Eczacılık) (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyokimya (Eczacılık) (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Biyokimya (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
• Biyokimya (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Biyoyararlanım ve İlaç Kalite Kontrolünde Farmasötik Analiz (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Cerrahi (Tezli Yüksek Lisans)
• Cerrahi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Çocuk Gelişimi (Tezli Yüksek Lisans)
• Çocuk Gelişimi (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
• Çocuk Gelişimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
• Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Tezli Yüksek Lisans)
• Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (Tezli Yüksek Lisans)
• Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (Tezli Yüksek Lisans)
• Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Tezli Yüksek Lisans)
• Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Diyagnostik İmmünoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Doğum ve Jinekoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Doğum ve Jinekoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Tezli Yüksek Lisans)
• Dölerme ve Sun’ i Tohumlama (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Tezli Yüksek Lisans)
• Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Endodonti (Tezli Yüksek Lisans)
• Endodonti (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Epidemiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmakognozi (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmakoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Farmakoloji ve Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmakoloji ve Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Farmasötik Biyoteknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmasötik Biyoteknoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Farmasötik Botanik (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmasötik Botanik (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Farmasötik Kimya (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmasötik Kimya (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
• Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Farmasötik Teknoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmasötik Teknoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Farmasötik Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Farmasötik Toksikoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Fitoterapi Drogları (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Fizik İncelemeler ve Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim)
• Fizik İncelemeler ve Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans)
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tezli Yüksek Lisans)
• Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) (İngilizce)
• Fizyoloji (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
• Fizyoloji (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
• Fizyoloji (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Gelişimsel Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)
• Genetik (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
• Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
• Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (Tezli Yüksek Lisans)
• Halk Sağlığı Hemşireliği (Tezli Yüksek Lisans)
• Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
• Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Tezli Yüksek Lisans)
• Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans)
• Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Hemaferezis (Tezli Yüksek Lisans)
• Hematodiagnostik (Tezli Yüksek Lisans)
• Hemşirelik (Tezli Yüksek Lisans)
• Histoloji – Embriyoloji (Tıp) (Tezli Yüksek Lisans)
• İç Hastalıkları (Tezli Yüksek Lisans)
• İç Hastalıkları (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Kanatlı Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri (Tezli Yüksek Lisans)
• Kanatlı Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Kozmetoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Kozmetoloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Medisinal Kimya (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (Tezli Yüksek Lisans)
• Ortez-Protez (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıbbi Parazitoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Parazitoloji (Veteriner) (Tezli Yüksek Lisans)
• Parazitoloji (Veteriner) (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Patoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Pediatrik Moleküler Onkoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Pediatrik Temel İmmünoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Pedodonti (Tezli Yüksek Lisans)
• Perfüzyon (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
• Radyofarmasi (Tezli Yüksek Lisans)
• Radyofarmasi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Sağlık Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)
• Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)
• Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim)
• Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Sosyal Hizmet (Tezli Yüksek Lisans)
• Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
• Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim)
• Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Sosyal Pediatri (Tezli Yüksek Lisans)
• Spor Eğitim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
• Spor Sağlık Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
• Spor Yönetim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)
• Sporda Psikososyal Alanlar (Tezli Yüksek Lisans)
• Temel Hepatoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıbbi Biyokimya (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıbbi Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıbbi Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıp Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)
• Tıp Tarihi ve Etik (Tezli Yüksek Lisans)
• Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı (Tezli Yüksek Lisans)
• Tümör Biyolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
• Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Viroloji (Tezli Yüksek Lisans)
• Viroloji (Tezsiz Yüksek Lisans)
• Zootekni (Tezli Yüksek Lisans)
• Zootekni (Tezsiz Yüksek Lisans)

Felsefe ve Din Bilimleri

-İslam Felsefesi
-Felsefe Tarihi
-Din Felsefesi
-Mantık
-Dinler Tarihi
-Din Sosyolojisi
-Din Psikolojisi
-Din Eğitimi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

-Arap Dili ve Edebiyatı
-Fars Dili ve Edebiyatı
-Hindoloji
-Japon Dili ve Edebiyatı
-Kore Dili ve Edebiyatı
-Sinoloji
-Urdu Dili ve Edebiyatı

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri

-Hititoloji Bilim Dalı
-Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
-Sumeroloji Bilim Dalı
-Yunan Dili ve Edebiyatı

Batı Dilleri ve Edebiyatları

-Alman Dili ve Edebiyatı
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
-Bulgar Dili ve Edebiyatı
-Fransız Dili ve Edebiyatı
-Hollanda Dili ve Edebiyatı
-Hungaroloji
-İngiliz Dili ve Edebiyatı
-İspanyol Dili ve Edebiyatı
-İtalyan Dili ve Edebiyatı
-Leh Dili ve Edebiyatı
-Rus Dili ve Edebiyatı

-Antropoloji
-Arkeoloji
-Bilgi ve Belge Yönetimi
-Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler
-Bilim ve Toplum Çalışmaları
-Coğrafya
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
-Çalgı Tezli Yüksek Lisans Programı
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
-Dilbilim
-Ermeni Dili ve Kültürü
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi tezsiz yüksek lisans
-Felsefe
-Gazetecilik
-Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans
-Halkbilim
-İktisadi ve Mali Analiz
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-İktisat
– İnsan Hakları
-İnsan İlişkileri
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-İslam Tarihi ve Sanatları
-İşletme
-Kadın Çalışmaları
-Latin Amerika Çalışmaları
-Kamu Hukuku
-Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset
-Küresel ve Bölgesel Çalışmalar
-Maliye (Kamu Ekonomisi)
-Özel Hukuk
-Müze Eğitimi
-Psikoloji
-Radyo-Televizyon-Sinema
-Sanat Tarihi
-Tarih
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
-Temel İslam Bilimleri
-Sosyal Çevre Bilimleri
-Tiyatro
-Sosyoloji
-Türk Dili ve Edebiyatı
-Slav Dilleri ve Edebiyatları
-Su Politikaları ve Güvenliği (Eng)
-Uluslararası İlişkiler

-Entegre Su Yönetimi Anabilim Dali
-Su Politikalari Ve Güvenliği Anabilim Dali

-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı

Doctoral

-Adli Biyoloji
-Adli Kimya ve Adli Toksikoloji
-Adli Psikoloji
-Adli Tıp
-Kriminalistik

-Biyoinformatik
-Temel Biyoteknoloji

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
-Güzel Sanatlar Eğitimi
-Matematik Eğitimi
-Özel Eğitim
-Türkçe Eğitimi
-Okul Öncesi Eğitimi
-Eğitim Bilimleri:

 • Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Yönetimi
 • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Eğitim Psikolojisi

Medikal Fizik Anabilim Dalı

-Medikal Fizik Doktora Programı (Türkçe)

• Fizyoloji (Tıp) (Doktora)
• Fizyoloji (Veteriner) (Doktora)
• Fizyopatoloji (Doktora)
• Genetik (Veteriner) (Doktora)
• Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Doktora)
• Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (Doktora)
• Hemşirelik (Doktora)
• Histoloji – Embriyoloji (Tıp) (Doktora)
• Histoloji – Embriyoloji (Veteriner) (Doktora)
• İç Hastalıkları (Doktora)
• İş Sağlığı (Doktora)
• Klinik Anatomi (Doktora)
• Kriminalistik (Doktora)
• Mikrobiyoloji (Doktora)
• Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora)
• Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (Doktora)
• Ortodonti (Doktora)
• Tıbbi Parazitoloji (Doktora)
• Parazitoloji (Veteriner) (Doktora)
• Patoloji (Doktora)
• Pedodonti (Doktora)
• Periodontoloji (Doktora)
• Protetik Diş Tedavisi (Doktora)
• Protez-Ortez (Doktora)
• Sağlık Kurumları Yönetimi (Doktora)
• Sosyal Hizmet (Doktora)
• Spor Hekimliği (Doktora)
• Tıbbi Biyokimya (Doktora)
• Tıbbi Biyoloji (Doktora)
• Tıbbi Farmakoloji (Doktora)
• Tıbbi Genetik (Doktora)
• Tıp Tarihi ve Etik (Doktora)
• Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Doktora)
• Viroloji (Doktora)
• Zootekni (Doktora)

-Antropoloji
-Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler
-Coğrafya
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
-Dilbilim
-Felsefe
-Gazetecilik
-Halkbilim
-İktisadi ve Mali Analiz
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
-İktisat
-İnsan Hakları
-İnsan İlişkileri
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-İslam Tarihi ve Sanatları
-İşletme
-Kadın Çalışmaları
-Latin Amerika Çalışmaları
-Kamu Hukuku
-Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset
-Küresel ve Bölgesel Çalışmalar
-Maliye (Kamu Ekonomisi)
-Özel Hukuk
-Müze Eğitimi
-Psikoloji
-Radyo-Televizyon-Sinema
-Sanat Tarihi
-Tarih
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
-Temel İslam Bilimleri
-Sosyal Çevre Bilimleri
-Tiyatro
-Sosyoloji
-Türk Dili ve Edebiyatı
-Slav Dilleri ve Edebiyatları
-Su Politikaları ve Güvenliği (Eng)
-Uluslararası İlişkiler
-Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri:

 • Latin Dili ve Edebiyatı
 • Yunan Dili ve Edebiyatı

-Doğu Dilleri ve Edebiyatları

 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Fars Dili ve Edebiyatı
 • Hindoloji
 • Japon Dili ve Edebiyatı
 • Kore Dili ve Edebiyatı
 • Sinoloji
 • Urdu Dili ve Edebiyatı

-Felsefe ve Din Bilimleri

 • İslam Felsefesi
 • Felsefe Tarihi
 • Din Felsefesi
 • Mantık
 • Dinler Tarihi
 • Din Sosyolojisi
 • Din Psikolojisi
 • Din Eğitimi Bilim

 

Contact Details

Address: Emniyet Mahallesi, AÜ Tandoğan Kampüsü, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkei

Phone: 0090 312 212 60 40

Email: ankara@ankara.edu.tr

FAX: (0312) 2126049

Translate »